Allianz pojišťovna, a.s.

 

V rámci komplexních služeb zajišťujeme také rozsáhlé cestovní pojištění do zahraničí. Pro naše klienty nabízíme pojištění ve spolupráci s pojišťovnou Allianz, které zahrnuje léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby. Nespornou výhodou pojištění Allianz je ve srovnání s podmínkami ostatních pojišťoven krytí léčebných výloh do neomezené výše a značně vysoké krytí úrazového pojištění. Součástí je také nepřetržitá asistenční služba.

Přečtěte si více informací v Průvodci pojištěním.


NOVINKA!
Od 28. 6. 2021 rozšiřujeme pojištění léčebných výloh v zahraničí v souvislosti s COVID-19 na všechny země, kromě těch, do kterých je zakázáno cestovat (na semaforu MZ ČR jsou označeny černou barvou). Zároveň dojde k rozšíření také na náklady spojené s osobní karanténou pojištěného v zahraničí, a to s limitem plnění 15 000 Kč na cestu.

Nové podmínky pojištění se vztahují také na ty, kdo:

 • si pojištění zakoupili před 28. 6.  2021, ale jejich cesta bude až po 28. 6. 2021
 • si pojištění zakoupili ještě před 28. 6., jejich cesta začala již před 28. 6. 2021, ale v zahraničí s našim pojištěním ještě po 28. 6. stále budou cestovat. Nové podmínky platí v případě, že cestovatel onemocní nebo se dostane do karantény od pondělí 28. 6. 2021


Veřejný příslib garance cestovního pojištění v souvislosti s onemocněním COVID-19 si můžete stáhnout zde.

Vztahuje se pojištění Allianz na COVID-19?

Pojištění, které vám ve spolupráci s pojišťovnou Allianz nabízíme, se vztahuje také na COVID-19, podmínkou je, že:

 • vycestujete do země, která byla v době vašeho odjezdu označena na stránkách MZV ČR jako země s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy
 • budete dodržovat všechna hygienická a protiepidemická opatření, která jsou pro danou zemi vyžadována (testy, očkování, apod.)

Nedodržení podmínek viz výše nemá vliv na platnost pojištění (jiné onemocnění než COVID-19, úraz, zavazadla apod.)

Co kryje pojištění Allianz?

 • léčebné výlohy v zahraničí v souvislosti s onemocněním pojištěného, včetně onemocnění COVID-19 v případě dodržení podmínek viz výše
 • náklady na storno (stornovací poplatky). Vztahuje se také na zrušení zájezdu/letenky/ubytování z důvodu onemocnění COVID-19 (za onemocnění se považuje i pozitivní test bez příznaků)
 • náklady, které vzniknou vlivem zrušení plánované cesty, pokud se pojištěný ocitne v nařízené karanténě z důvodu podezření, že byl vystaven nakažlivé nemoci (včetně COVID-19), a tím mu bylo znemožněno vycestovat

V případě, že vycestujete do zahraničí v souladu s doporučením MZV ČR a ocitnete se v karanténě z důvodu COVID-19 a nemůžete se vrátit v plánovaném termínu do ČR, pojištění vám automaticky zdarma prodloužíme až do chvíle, kdy se budete moci opět vrátit do ČR. Cestovní pojištění se nevztahuje na náklady na ubytování, stravování, náhradní letenky, ušlý zisk a podobné náklady vzniklé v době karantény.

 

Proč cestovní pojištění právě od nás?

 • maximální spoluúčast na léčebných výlohách je 500 Kč
 • našim klientům nabízí Allianz zvýhodněné ceny
 • cestovní pojištění od Allianz hradí náklady na léčebné výlohy bez omezení
 • cestovní pojištění od Allianz hradí převoz nemocného i repatriaci ostatků na území České republiky rovněž bez omezení
 • součástí komerčního pojištění u pojišťovny Allianz je také pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby
 • při pobytech v délce 6 měsíců a déle si můžete pojištění u české zdravotní pojišťovny odhlásit a platit si pouze komerční cestovní pojištění
 • pojištění od Allianz zahrnuje základní asistenční služby (tlumočení, komunikace s lékařem atd.)
 • Allianz je seriózní pojišťovna s tradicí a asistenční službou Mondial Assistance s.r.o., která má celosvětové pokrytí

 

Pojištění stornovacích poplatků

Jako nadstandardní službu nabízí Allianz také pojištění na storno pobytu. Jste-li nuceni pobyt zrušit a to především z důvodu vážného akutního onemocnění nebo úrazu, které vyžadují upoutání na lůžko nebo hospitalizaci, je možno většinu prostředků (80%) získat díky tomuto pojištění zpět. Cena pojištění je stanovena jako 4 % z celkové ceny pobytu včetně dopravy – do pojistného plnění se však nezahrnují zaplacené náklady na veškeré druhy pojištění a poplatky za vízum. Pojištění na storno pobytu není možné přiobjednat dodatečně. Pojištění na storno pobytu nelze zrušit a uhrazená částka je nevratná.

 

Denní sazby – zvýhoděné pro naše klienty k zakoupené letence, ubytování, pronájmu auta či vízu

  Dospělí
1. a každý další den
Děti do 15 let
1. a každý další den
Osoby nad 70 let
1. a každý další den
Evropa kromě ČR (max.120 dní) – k vybraným produktům
léčebné výlohy v zahraničí      
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asistenční služby 36 Kč 18 Kč   72 Kč
pojištění stornovacích poplatků 4% z ceny služby    
Celý svět kromě USA a ČR (max. 90 dní) – k vybraným produktům
léčebné výlohy v zahraničí      
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asistenční služby 72 Kč 36 Kč 144 Kč
pojištění stornovacích poplatků 4% z ceny služby    
Celý svět kromě ČR (max. 90 dní) – k vybraným produktům
léčebné výlohy v zahraničí      
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asistenční služby 98 Kč 49 Kč 196 Kč
pojištění stornovacích poplatků 4% z ceny služby