Zajistíme vám VÍZOVÝ SERVIS k letence za zvýhodněnou cenu! Poskytujeme konzultační servis pro získání potřebného víza. Napište nám


Velvyslanectví Indické republiky
Milady Horákové 60/93
Praha 7 170 00
consular@india.cz
Telefon: 00420-257 533 490
Fax: 00420-257 533 378
po-pá 9:00-13:00 13:30-17:30
Embassy of the Czech Republic
50-M, Niti Marg, Chanakyapuri
New Delhi 110021
newdelhi@em­bassy.mzv.cz
Telefon: 009111–26110205
Fax: 009111–26886221
 

Pozor: platnost  uděleného turistického víza závisí na uvážení konzulárního úředníka; doba platnosti se řídí především rezervací letenky; vízum již není udělováno automaticky s platností 6 měsíců

Požadavky:

 • cestovní pas s minimální platností 6 měsíců od vstupu do země
 • 1x kopie datové stránky cestovního pasu
 • 1 x vyplněný on-line formulář - regular visa application
  • podepsán pod fotografií a na konci  
  • při vyplňování formuláře prosím vždy uveďte jako předpokládanou délku pobytu  6 měsíců
  • při vyplňování online žádosti je nutno do systému nahrát sken právě té fotografie, kterou později přiložíte k vytištěné verzi žádosti
  • při vyplňování formuláře je nutno uvést 1 kontaktní osobu v Indii; tuto osobu lze nahradit kontakty na hotel, kde má žadatel provedenu rezervaci - konzulární úředníci mohou ověřovat platnost rezervace přímo na hotelu! Při žádosti o turistické vízum není možné uvést kontakty na obchodního partnera.
 • 1 x fotografie ve formátu 50mm x 50mm - fotografie musí mít bílé pozadí!
 • rezervace zpáteční letenky
 • výpis z bankovního účtu (stačí konečný zůstatek, min. 20 000,-Kč na každý započatý měsíc na osobu) Dokládá-li žadatel o vízum výpis z účtu třetí osoby, je třeba přiložit souhlas s čerpáním prostředků z účtu od jeho majitel (nemusí být úředně ověřený)
 • cestovní pojištění na celou dobu pobytu
 • cizinci: potřebují k žádosti doložit trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice minimálně 2 roky nebo potvrzení o zaměstnání / studiu v ČR
 • u nezletilých:
  • souhlas rodičů s vycestováním do Indie v AJ (nemusí být úředně ověřený) - s uvedením jména osoby, se kterou bude dítě cestovat 
  • kopie rodného listu dítěte 
  • kopie dokladu rodičů (pro porovnání podpisů uvedených na souhlasu s vycestováním)
 • pro dvouvstupé vízum navíc
  • itinerář cesty v angličtině
  • rezervace přeletové letenky*
   • upozorňujeme, že země uvedené v itineráři jsou uvedeny v uděleném vízu!

 * oba vstupy do země musí být uskutečněny v rámci jedné cesty (není možný návrat zpět do ČR a opětovné vycestování do Indie)

Orientační doba vyřízení víza:

 • 2  týdny

Platnost víza:

 • dle rezervace letenky
Pozor:
 • O další turistické vízum lze zažádat nejdříve 3 měsíce po návratu
 • Konzulární úředník může vyžadovat osobní pohovor žadatele o vízum, na základě předem dohodnutého termínu
 • Žádosti o vízum ambasáda přijímá nejdříve 30 dní před plánovaným datem odletu

 


Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – 1050 Kč / 1 nebo 2 vstupy
 • cena za vyřízení víza pro cizince bude upřesněna individuálně

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

Formulář:

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde

Na základě rozhodnutí konzulárního oddělení Velvyslanectví Indické republiky, přestala ambasáda přijímat od října 2016 do odvolání žádosti o tranzitní víza. Cestovavatelé, kteří by chtěli tranzitovat přes Indii si musí vyřídit turistická víza.

 


Pozor: platnost  uděleného víza závisí na uvážení konzulárního úředníka; doba platnosti se řídí především rezervací letenky; vízum již není udělováno automaticky s platností 6 měsíců;zvací dopis není při žádosti o vízum rozhodujícím dokumentem(ve vztahu k délce platnosti víza a počtu vstupů)

 

Požadavky:

 • cestovní pas s minimální platností 6 měsíců od vstupu do země
 • 1x kopie datové stránky cestovního pasu
 • 1 x vyplněný on-line formulář - regular visa application
  • podepsán pod fotografií a na konci  
  • při vyplňování formuláře prosím vždy uveďte jako předpokládanou délku pobytu 6 měsíců
  • při vyplňování online žádosti je nutno do systému nahrát sken právě té fotografie, kterou později přiložíte k vytištěné verzi žádosti
 • 1x vyplněný formulář doplňující žádost o business vízum ( viz níže)
 • 1 x fotografie ve formátu 50mm x 50mm - fotografie musí mít bílé pozadí!
 • rezervace zpáteční letenky
 • zvací dopis (adresovaný ambasádě)
 • originál vysílacího dopisu v anglickém jazyce*/ ** - adresovaný ambasádě 
 • cizinci potřebují k žádosti doložit trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice minimálně 2 roky nebo potvrzení o zaměstnání / studiu v ČR
* náležitosti vysílacího dopisu:
 • vydán společností na hlavičkovém papíře a adresován Velvyslanectví Indické republiky v Praze
 • informace o žadateli: jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost (občanství), číslo pasu, informace od kdy a jak dlouho ve společnosti žadatel pracuje
 • informace o návštěvě žadatele: účel návštěvy, časové rozmezí návštěvy, místo návštěvy;
 • informace o zvoucí organizaci: název zvoucí organizace nebo společnosti, telefonní číslo, adresa
 • informace o tom, kdo hradí náklady spojené s cestou: doprava, ubytování, strava...
**upozornění: v případě vydání vysílacího dopisu společností, která nemá sídlo (ani pobočku) v ČR, je zapotřebí podat žádost o vízum na indické ambasádě ve státě sídla společnosti
 
KONFERENČNÍ VÍZUM
vízum udělované návštěvníkům konferencí
 • požadavky k vyřízení viz business vízum
 • navíc nutno předložit:
  • event clearance from ministry of home affairs
  • political clearance from ministry of external affairs
   • oba dokumenty musí mít pořadatel konference k dispozici; stačí předložit formou kvalitního skenu

Orientační doba vyřízení víza:

 • 2 týdny

Platnost víza:

 • až 6 měsíců od data udělení víza

Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – business vízum - 4 800 Kč (bez ohledu na počet vstupů, maximální platnost 1 rok od vydání - dle uvážení konzulátu)
 • standardní vyřízení – konferenční vízum - 2 050 Kč (1 vstup, platnost 1 měsíc od vydání víza)

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

Formulář:

 Pozor:  Žádosti o vízum ambasáda přijímá nejdříve 30 dní před plánovaným datem odletu.

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde