Zajistíme vám VÍZOVÝ SERVIS k letence za zvýhodněnou cenu! Poskytujeme konzultační servis pro získání potřebného víza. Napište nám


Velvyslanectví Čínské lidové republiky
Pelléova 18
Praha 6 – Bubeneč 16000
beijing@em­bassy.mzv.cz
Telefon: 233 028 898
Embassy of the Czech Republic
2 Ritan Lu, Jianguomenwai
Beijing 100600
chinaem­b_cz@mfa.gov.cn
Telefon: 008610–85329500
Fax: 008610–65325653
 

 Upozornění: v následujících dnech bude čínská ambasáda z důvodu svátků uzavřena: 30.1. - 2.2. , 3.4. - 4.4., 29.5 – 30.5. , 2.10 – 6.10.

 

TURISTICKÉ VÍZUM

 • cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum
 • kvalitní kopie datové stránky pasu (celé dvoustrany)
 • 1 x kompletně a podle skutečnosti vyplněný formulář, podepsaný žadatelem
 • 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu (od fotografa, lesklá, bez zrnění, přímý pohled, bílé pozadí) nalepit na formulář. Detailní požadavky na fotografie najdete zde
 • kopie zakoupené letenky nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení)
  • není možné doložit pouze výpis letů s odletovými místy označenými kódem letiště
 • detailní itinerář cesty po Číně v anglickém jazyce (podle časového sledu, místa, pamětihodnosti apod., příp. informace o zajištěném ubytování)
 • rezervace ubytování
 • nezletilí žadatelé: navíc úředně ověřený souhlas rodičů s vycestováním do Číny, úředně ověřenou kopii rodného listu a prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého

NÁVŠTĚVA PŘÁTEL / PŘÍBUZNÝCH

 • cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum
 • kvalitní kopie datové stránky pasu (celé dvoustrany)
 • 1 x kompletně a podle skutečnosti vyplněný formulář, podepsaný žadatelem
 • 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář
 • kopie zakoupené letenky nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení)
  • není možné doložit pouze výpis letů s odletovými místy označenými kódem letiště
 • cestovní pojištění na celou dobu pobytu v Číně
 • výpis z běžného účtu - souhrn transakcí za poslední měsíc, dokládající dostatečné finanční prostředky na cestu (min. 100 USD na den pobytu v Číně na osobu)
  • pokud účet vlastní třetí osoba, je k vytištěnému výpisu nutný její písemný souhlas s použitím finančních prostředků, s úředně ověřeným podpisem
  • na výpisu z účtu musí být jméno majitele účtu, konečný zůstatek, datum vytištění výpisu, název banky
  • lze doložit formou stažení souhrnu transakcí z internetového bankovnictví
 • originál potvrzení o studiu/ zaměstnání/ důchodu
  • studenti: potvrzení o studiu
  • pracující:  originál potvrzení o zaměstnání a souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené, vše  na jednom listu, s razítkem a podpisem oprávněné osoby
  • OSVČ: úředně ověřený výpis z živnostenského rejstříku
  • důchodci: doklad o nároku na důchod
 • zvací dopis v čínském nebo anglickém jazyce, adresovaný ambasádě, od kontaktní osoby v Číně obsahující: informace o žadateli (celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu) / informace o návštěvě Číny ( účel, časové rozmezí, místo návštěvy, informace o ubytování, způsob finančního krytí návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí osobou) / informace o zvoucí straně (celé jméno zvoucí osoby, tel. číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, podpis odpovědné osoby).
 • pokud je zvoucí osobou čínský občan, je k dopisu třeba předložit kopii občanského průkazu nebo pasu,
 • pokud je zvoucí osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je k dopisu třeba předložit kvalitní kopii datové stránky pasu  a platného povolení k pobytu v Číně (kopírujte vždy dvojstranu pasu)
 • v případě návštěvy mezi přímými příbuznými (rodiče, děti) je zapotřebí dodat úředně ověřenou kopii rodného listu pro potvrzení příbuzenského vztahu; v případě manželů kopii oddacího listu
 • nezletilí žadatelé: navíc úředně ověřený souhlas rodičů s vycestováním do Číny, úředně ověřenou kopii rodného listu a prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého

 • Cestování do Tibetu a Xinjiangu je možné pouze v rámci skupinové návštěvy organizované čínskou cestovní kanceláří. Při žádosti o vízum je třeba předložit oficiální pozvání "Invitation Letter for Tourist" 旅游邀请函--个人签证用 nebo "Invitation Letter for Tourist Group" 旅游邀请函--团体签证用. Stejné pozvání musí předložit také žadatelé cestující do Číny za účelem horolezectví, nebo vstupující do země na motorce, autem, pěšky nebo na kole.

Orientační doba vyřízení víza:

 • 2 týdny / standardní vyřízení

Platnost víza:

 • maximálně 90 dnů od data vystavení víza s délkou pobytu dle žádosti a letenky (max. 30 dní)

Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – 60 EUR / bez ohledu na typ víza
 • bankovní  poplatek k vízu - 70 Kč / žádost

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

 

DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VÍZUM DO ČLR:

1. Předání žádosti o vízum neznamená, že vízum bude s jistotou uděleno. Konzulární pracovník Velvyslanectví ČLR v ČR má právo rozhodnout o vydání víza, o udělení typu víza a počtu vstupů, délky platnosti či délky pobytu. Konzulární pracovník má také právo zamítnout žádost o vízum nebo zrušit vízum, které bylo vydáno.

2. Velvyslanectví ČLR v ČR přijímá žádosti o vízum pouze od českých občanů a od občanů jiných zemí, kteří v ČR dlouhodobě žijí nebo pracují. Žadatelé, kteří nejsou držiteli českého pasu, se musí k podání žádosti o vízum dostavit vždy osobně a předložit originál a kopii povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu se zbývající platností min. 3 měsíce (v případě občanů zemí EU průkaz o trvalém či přechodném pobytu) a potvrzení od zaměstnavatele či školy v ČR.

3. Při žádosti českého občana o vízum kromě typu X1 (dlouhodobé studijní vízum), X2 (krátkodobé studijní vízum) a Z (pracovní vízum) může být k podání žádosti i vyzvednutí víza pověřena jiná osoba nebo cestovní agentura. Naopak vyřízení uvedených typů víz tedy nemůžeme zprostředkovat.  Není-li při přijímání žádosti stanoveno jinak, lze vyzvednutím víza pověřit i jinou osobu.

4. Pokud je součástí podkladů zvací dopis z Číny, je možné přiložit jej v podobě velmi kvalitně vytištěného scanu, kopie či faxu. V případě potřeby si konzulární oddělení může vyžádat originál pozvání.

 

S účinností od 18. 1. 2017 má Velvyslanectví ČLR v Praze právo vyzvat žadatele o čínské vízum, aby se dostavil k pohovoru a odebrání otisků všech deseti prstů. Rozhodnutí o tom, který žadatel bude k tomuto vyzván, je plně v kompetenci čínských konzulárních úředníků. V průběhu roku 2017 lze očekávat odběr otisků prstů imigračními úředníky při vstupu do ČLR pro všechny přijíždějící osoby ve věku od 14 do 70 let. 

Ke stažení:

 

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde

 Upozornění: v následujících dnech bude čínská ambasáda z důvodu svátků uzavřena: 30.1. - 2.2. , 3.4. - 4.4., 29.5 – 30.5. , 2.10 – 6.10.

 

Tranzitní vízum (platnost 3 měsíce, délka pobytu nepřesahuje 7 dní) se vydává za účelem tranzitu do třetí země osobám, které nesplňují podmínky pro bezvízový tranzit

Výjimky z vízové povinnosti:

 • přímý tranzit do 24 hodin - cizí státní příslušník je osvobozen od povinnosti žádat o tranzitní vízum, pokud jeho pobyt v tranzitním prostoru na letišti v Číně nepřekročí dobu 24 hodin a je držitelem platné letenky do třetí země
 • 72 hodinový bezvízový tranzit přes: Peking, Šanghaj, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Shenyang, Dailan, Xian, Guilin, Kunming, Hangzhou, Xiamen, Wuhan, Tianjin, Harbin a Nanjing - občané 45 zemí včetně ČR s platnou letenkou do třetí země mohou využít 72hodinového bezvízového tranzitu, při kterém se mohou pohybovat ve správní oblasti místa příletu. Cizinci, kteří do Číny vstoupili na základě 72hodinového bezvízového tranzitu, nesmí opustit město, do kterého jim byl povolen vstup. Opuštění země musí být provedeno přes letiště, kterým byl uskutečněn vstup do země.
 • Od března 2016 je v provincii Šanghaj aplikován rozšířený 144 hodinový bezvízový tranzitní pobyt. Ke vstupu a výstupu je možné využít jakýkoliv ze 7 určených mezinárodních hraničních přechodů (4 letiště v Šanghaji, Hangzhou a Nanjing + 2 přístavy v Šanghaji + severní vlakové nádraží v Šanghaji).

 

Cizinec musí splnit 3 podmínky, aby mohl požádat o bezvízový vstup do Číny: 1/ být občanem jedné z 45 zemí, kterých se tento bezvízový styk týká ( seznam naleznete na webu čínské ambasády), 2/ být držitelem platného cestovního dokladu a navazující letenky do třetí země s odletem do 24 / 72 / 144 hodin s potvrzeným datem a rezervací místa, 3/ musí cestovat do třetí země s tranzitem přes některé z uvedených letišť

 

V případě letu se 2 a více přestupy na území Číny je vždy potřeba si vyřídit tranzitní vízum!

 

Požadavky:

 • cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum
 • kopie datové stránky pasu (celé dvoustrany)
 • 1 x kompletně a podle skutečnosti vyplněný formulář podepsaný žadatelem
 • 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu (od fotografa, lesklá, bez zrnění, přímý pohled, bílé pozadí) nalepit na formulář. Detailní požadavky na fotografie najdete zde
 • letenka: letenka do Číny a navazující letenka do třetí země

 

Upozornění: Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat i další dokumenty. O udělení víza, jeho platnosti či o délce pobytu rozhoduje konzulární pracovník!

 

Orientační doba vyřízení víza:

 • 2-3 týdny / standardní vyřízení

Platnost víza:

 • maximálně 90 dnů od data vystavení víza s délkou pobytu dle žádosti a letenky

Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – 60 EUR/ přepočet na Kč dle aktuálního kurzu
 • bankovní  poplatek k vízu - 70 Kč / žádost

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VÍZUM DO ČLR:

1. Předání žádosti o vízum neznamená, že vízum bude s jistotou uděleno. Konzulární pracovník Velvyslanectví ČLR v ČR má právo rozhodnout o vydání víza, o udělení typu víza a počtu vstupů, délky platnosti či délky pobytu. Konzulární pracovník má také právo zamítnout žádost o vízum nebo zrušit vízum, které bylo vydáno.

2. Velvyslanectví ČLR v ČR přijímá žádosti o vízum pouze od českých občanů a od občanů jiných zemí, kteří v ČR dlouhodobě žijí nebo pracují. Žadatelé, kteří nejsou držiteli českého pasu, se musí k podání žádosti o vízum dostavit vždy osobně a předložit originál a kopii povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu se zbývající platností min. 3 měsíce (v případě občanů zemí EU průkaz o trvalém či přechodném pobytu) a potvrzení od zaměstnavatele či školy v ČR.

3. Při žádosti českého občana o vízum kromě typu X1 (dlouhodobé studijní vízum), X2 (krátkodobé studijní vízum) a Z (pracovní vízum) může být k podání žádosti i vyzvednutí víza pověřena jiná osoba nebo cestovní agentura. Plná moc žadatele o vízum není v tomto případě potřeba. Není-li při přijímání žádosti stanoveno jinak, lze vyzvednutím víza pověřit i jinou osobu.

4. Pokud je součástí podkladů zvací dopis z Číny, je možné přiložit jej v podobě velmi kvalitně vytištěného scanu, kopie či faxu. V případě potřeby si konzulární oddělení může vyžádat originál pozvání.

 

S účinností od 18. 1. 2017 má Velvyslanectví ČLR v Praze právo vyzvat žadatele o čínské vízum, aby se dostavil k pohovoru a odebrání otisků všech deseti prstů. Rozhodnutí o tom, který žadatel bude k tomuto vyzván, je plně v kompetenci čínských konzulárních úředníků. V průběhu roku 2017 lze očekávat odběr otisků prstů imigračními úředníky při vstupu do ČLR pro všechny přijíždějící osoby ve věku od 14 do 70 let. 

Ke stažení:

 

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde

 Upozornění: v následujících dnech bude čínská ambasáda z důvodu svátků uzavřena: 30.1. - 2.2. , 3.4. - 4.4., 29.5 – 30.5. , 2.10 – 6.10.

 

Požadavky:

 • cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum
 • kopie datové stránky pasu (celé dvoustrany)
 • 1 x kompletně a podle skutečnosti vyplněný formulář podepsaný žadatelem
 • 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu (od fotografa, lesklá, bez zrnění, přímý pohled, bílé pozadí) nalepit na formulář. Detailní požadavky na fotografie najdete zde
 • rezervace letenky: obousměrná rezervace letenky do Číny a z Číny
 • zvací dopis *
 • vysílací dopis **
 • pokud je žadatel o vízum jednatelem společnosti zapsaným v obchodním rejstříku, musí k žádosti a k vysílacímu dopisu předložit úředně ověřený výpis z OR
 • pokud je žadatel OSVČ, musí k žádosti a k vysílacímu dopisu předložit úředně ověřený výpis z živostenského rejstříku

 

*náležitosti zvacího dopisu:

 • varianta a: oficiální zvací dopis v čínském jazyce "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函 vydaný autorizovaným orgánem v Číně (čínské vládní orgány, instituce a podniky zplnomocněné čínským ministerstvem zahraničí)

  Od 1.8.2016 musí být tento typ pozvání opatřen čárovým kódem v pravém horním rohu

 • varianta b: zvací dopis v čínském jazyce od zvoucí organizace úředně potvrzený dokumentem "Confirmation Letter of Invitation" 邀请确认函 vydaným autorizovaným orgánem v Číně (viz výše)
 • varianta c: zvací dopis od zvoucí organizace nebo osoby na hlavičkovém papíře, psaný v čínském nebo anglickém  jazyce, adresovaný Velvyslanectví ČLR v ČR, který musí obsahovat následující informace: 
  • informace o žadateli ( jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu)
  • informace o návštěvě Číny ( účel, konkrétní časové rozmezí, místo/místa návštěvy, informace o ubytování, způsob finančního krytí návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí osobou)
  • informace o zvoucí straně (celé jméno zvoucí organizace, tel. číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, kulaté červené razítko, celé jméno v čínštině - poangličtěná verze jména není amabasádou akceptovaná a podpis odpovědné osoby nesmí zasahovat do razítka.
 • varianta d: žadatelé, kteří se účastní veletrhu Canton Fair, musí předložit originál zvacího dopisu vydaný organizátorem veletrhu /přípustná je i pozvánka generovaná online na webových stránkách pořadatele veletrhu v anglickém jazyce/

**náležitosti vysílacího dopisu:

- originál vysílacího dopisu v anglickém jazyce, adresovaný ambasádě, na hlavičkovém papíře vysílací společnosti, s razítkem a podpisem oprávněné osoby

 • informace o žadateli - vysílané osobě ( jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu)
 • informace o návštěvě Číny ( účel, konkrétní časové rozmezí, místo/místa návštěvy, informace o ubytování, způsob finančního krytí návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí osobou)
 • informace o zvoucí straně (celé jméno zvoucí organizace, tel. číslo, adresa)
 • informace o vysílací straně  (originál razítko a podpis oprávněné osoby)
 • ve vysílacím dopise musí být jasně vyjádřen vztah mezi vysílací a zvoucí společností (např. dodavatel součástek)

Poznámka:
 • Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat i další dokumenty. O udělení víza, jeho platnosti či o délce pobytu rozhoduje konzulární pracovník!
 • v případě vedecko-technické návštěvy či spolupráce je zapotřebí zvací dopis typu A

Orientační doba vyřízení víza:

 • 2-3 týdny / standardní vyřízení

 

Platnost víza:

 • 1vstupé vízum - platnost 3 měsíce, délka pobytu nepřesahující 30 dní. Vydává se cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem návštěvy (např. veletrhu), přednášky, obchodu, konference, vědecké, kulturní či sportovní výměny apod.
 • Vícevstupé vízum - České Ministerstvo zahraničních věcí a Čínské Ministerstvo zahraničních věcí ustanovilo od 13.10.2015 nové pravidlo o poskytování vícevstupých víz s platností 5 let pro obchodní účely na základě rovného a recipročního přístupu.  Velvyslanectví ČLR v ČR bude vydávat obchodní víza českým obchodníkům cestujícím do Číny s platností na pět let a s dobou pobytu jedné návštěvy nepřesahující 90 dnů v období jakýchkoli 180 dnů.
 • Pokud žadatel žádá prostřednictvím zprostředkovatele o obchodní vízum s kratší platností, je potřeba tuto skutečnost potvrdit buď podepsaným prohlášením na zvláštním listě, nebo konstatováním této skutečnosti v bodě 3.7 ve vízovém formuláři ( například formulací  nežádám o vícevstupé vízum s platností 5 let s připojením podpisu žadatele)

Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení - 60EUR bez ohledu na počet vstupů
 • bankovní  poplatek k vízu - 70 Kč / žádost

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři)
 • 900 Kč (bez letenky)

 

DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VÍZUM DO ČLR:

1. Předání žádosti o vízum neznamená, že vízum bude s jistotou uděleno. Konzulární pracovník Velvyslanectví ČLR v ČR má právo rozhodnout o vydání víza, o udělení typu víza a počtu vstupů, délky platnosti či délky pobytu. Konzulární pracovník má také právo zamítnout žádost o vízum nebo zrušit vízum, které bylo vydáno.

2. Velvyslanectví ČLR v ČR přijímá žádosti o vízum pouze od českých občanů a od občanů jiných zemí, kteří v ČR dlouhodobě žijí nebo pracují. Žadatelé, kteří nejsou držiteli českého pasu, se musí k podání žádosti o vízum dostavit vždy osobně a předložit originál a kopii povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu se zbývající platností min. 3 měsíce (v případě občanů zemí EU průkaz o trvalém či přechodném pobytu) a potvrzení od zaměstnavatele či školy v ČR.

3. Při žádosti českého občana o vízum kromě typu X1 (dlouhodobé studijní vízum), X2 (krátkodobé studijní vízum) a Z (pracovní vízum) může být k podání žádosti i vyzvednutí víza pověřena jiná osoba nebo cestovní agentura. Naopak vyřízení uvedených typů víz tedy nemůžeme zprostředkovat.  Není-li při přijímání žádosti stanoveno jinak, lze vyzvednutím víza pověřit i jinou osobu.

4. Pokud je součástí podkladů zvací dopis z Číny, je možné přiložit jej v podobě velmi kvalitně vytištěného scanu, kopie či faxu. V případě potřeby si konzulární oddělení může vyžádat originál pozvání.

 

S účinností od 18. 1. 2017 má Velvyslanectví ČLR v Praze právo vyzvat žadatele o čínské vízum, aby se dostavil k pohovoru a odebrání otisků všech deseti prstů. Rozhodnutí o tom, který žadatel bude k tomuto vyzván, je plně v kompetenci čínských konzulárních úředníků. V průběhu roku 2017 lze očekávat odběr otisků prstů imigračními úředníky při vstupu do ČLR pro všechny přijíždějící osoby ve věku od 14 do 70 let. 

Ke stažení:

 

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde