Zajistíme vám VÍZOVÝ SERVIS k letence za zvýhodněnou cenu! Poskytujeme konzultační servis pro získání potřebného víza. Napište nám


Velvyslanectví Běloruské republiky
ul. Sádky 626
Praha 7 171 00
Telefon: 00420-233 540 899
Posolstvo Češskoj Respubliki
Muzychny zav. 1/2
Minsk 220030
Telefon: 00375–17–2265244
 

Upozornění: Od 12.února 2017 Bělorusko zruší vízovou povinnost pro občany 80-ti zemí světa - mimo jiné pro všechny občany EU, tedy i pro občany ČR a Slovenska. Bezvízový režim bude platit pouze v případě příletu na mezinárodní letiště v Minsku při pobytu max. 5 dní a nebude se týkat příletů z Ruska a cestujících plánujícím opustit Bělorusko letecky do Ruska!! Cestující se po příletu do Běloruska musí prokázat platným cestovním pasem, dostatkem finančních prostředků a cestovním pojištěním s pojistným limitem minimálně v ekvivalentu 10 000 EUR platným na území Běloruska. Více informací zde

Požadavky:

 • cestovní pas s minimální platností 3 měsíce po opuštění Běloruska
 • 1 x vyplněný formulář (oboustranně)
 • 1 x fotografie pasového formátu
 • turistický voucher (jako agentura nejsme schopni vyřídit)
  • v případě pobytu do 10 dnů lze voucher nahradit rezervací ubytování, která musí být orazítkovaná a opatřená podpisem ředitele hotelu
   • v případě soukromé návštěvy osoby žijící v Bělorusku není pozvání pro pobyt do 30 dnů pobytu potřeba
 • kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu s jasným vyjádřením územní platnosti pojištění (přípustné je  "Bělorusko", "celý svět") a pojistným plněním nad 10.000 EUR
  • pokud má žadatel pojištění na platební kartě, je nutné doložit potvrzení z banky s uvedením data vydání a konce platnosti platební karty, kopii přední strany platební karty a výpis limitů pojistného plnění

Orientační doba vyřízení víza:

 • 1 – 2 týdny

Platnost víza:

 • 30 dní, s možností prodloužení o 10 dní

 


Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – 2 010 Kč / 1 vstup
 • urgentní vyřízení (4 dny) –  3 750 Kč / 1 vstup

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři - standardní vyřízení)
 • 900 Kč (bez letenky nebo v případě urgentního vyřízení víza)

Ke stažení:

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde

Upozornění: Od 12.února 2017 Bělorusko zruší vízovou povinnost pro občany 80-ti zemí světa - mimo jiné pro všechny občany EU, tedy i pro občany ČR a Slovenska. Bezvízový režim bude platit pouze v případě příletu na mezinárodní letiště v Minsku při pobytu max. 5 dní a nebude se týkat příletů z Ruska a cestujících plánujícím opustit Bělorusko letecky do Ruska!! Cestující se po příletu do Běloruska musí prokázat platným cestovním pasem, dostatkem finančních prostředků a cestovním pojištěním s pojistným limitem minimálně v ekvivalentu 10 000 EUR platným na území Běloruska. Více informací zde

 

Požadavky:

 • cestovní pas s minimální platností 3 měsíce po opuštění Běloruska
 • 1 x vyplněný formulář (oboustranně)
 • 1 x fotografie pasového formátu
 • vízum do cílové země
 • kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu s jasným vyjádřením územní platnosti pojištění (přípustné je  "Bělorusko", "celý svět") a pojistným plněním nad 10.000 EUR
  • pokud má žadatel pojištění na platební kartě, je nutné doložit potvrzení z banky s uvedením data vydání a konce platnosti platební karty, kopii přední strany platební karty a výpis limitů pojistného plnění

Upozornění: Při cestování cizích státních občanů do třetího státu tranzitem přes území Běloruské republiky leteckou dopravou s přestupem na Národním letišti “Minsk“ není požadováno tranzitní vízum při dodržení následujících podmínek:

 • Cizinec má v platném pase povolení pro vstup do země určení (vízum)
 • Cizinec má letenky s uvedeným datem odletu z přestupního letiště
 • Doba pobytu cizince na území Běloruské republiky nebude přesahovat 24 hodin
 • Cizinec se při čekání na přestup může nacházet výhradně v tranzitní zóně Národního letiště “Minsk“

 Orientační doba vyřízení víza:

 • 1 – 2 týdny

Platnost víza:

 • 48 hodin

Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – 2 010 Kč / 1 nebo 2 vstupy
 • urgentní vyřízení (4 dny) –  3 750 Kč / 1 nebo 2 vstupy

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři - standardní vyřízení)
 • 900 Kč (bez letenky nebo v případě urgentního vyřízení víza)

Ke stažení:

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde

Upozornění: Od 12.února 2017 Bělorusko zruší vízovou povinnost pro občany 80-ti zemí světa - mimo jiné pro všechny občany EU, tedy i pro občany ČR a Slovenska. Bezvízový režim bude platit pouze v případě příletu na mezinárodní letiště v Minsku při pobytu max. 5 dní a nebude se týkat příletů z Ruska a cestujících plánujícím opustit Bělorusko letecky do Ruska!! Cestující se po příletu do Běloruska musí prokázat platným cestovním pasem, dostatkem finančních prostředků a cestovním pojištěním s pojistným limitem minimálně v ekvivalentu 10 000 EUR platným na území Běloruska. Více informací zde

1- nebo 2-vstupé vízum s platností 90 dní:

Požadavky:

 • cestovní pas s minimální platností 3 měsíce po opuštění Běloruska
 • 1 x vyplněný formulář (oboustranně)
 • 1 x fotografie pasového formátu
 • zvací dopis (jako agentura nejsme schopni vyřídit) – u cest s pobytem do 30 dnů není pozvání potřeba, pouze je nutné do formuláře vyplnit adresu, celý název zvací organizace  i  celé jméno kontaktní osoby (políčko 21 na formuláři)
 • v případě návštěvy výstavy na dobu delší než 3 dny je pozvání nutné
 • kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu s jasným vyjádřením územní platnosti pojištění (přípustné je  "Bělorusko", "celý svět") a pojistným plněním nad 10.000 EUR
  • pokud má žadatel pojištění na platební kartě, je nutné doložit potvrzení z banky s uvedením data vydání a konce platnosti platební karty, kopii přední strany platební karty a výpis limitů pojistného plnění

Orientační doba vyřízení víza:

 • 1 – 2 týdny

Platnost víza:

 • 90 dnů

 

ROČNÍ VÍZUM (běloruské obchodní vícevstupní vízum bez práva na zaměstnání, platné 1 rok, s právem pobytu v Bělorusku max. 90 dní v roce):

Požadavky:

a/ originál pozvání od běloruské právnické osoby dle předepsaného vzoru

b/ originál výpisu o běloruské právnické osobě z Jednotného státního rejstříku právnických osob a soukromých podnikatelů Republiky Bělarus (stáří max. 3 měsíce, zaslaný poštou)

c/ kopie smlouvy (kontraktu, dohody) mezi běloruskou právnickou osobou a cizím státním občanem nebo zahraniční organizací, v níž je zaměstnán, potvrzující existenci pevných obchodních vzájemných vztahů nebo dokumenty běloruské právnické osoby(včetně zakladatelských), potvrzující, že cizí státní občan je ředitelem nebo zakladatelem obchodní organizace se zahraničními investicemi(zahraniční nebo společné organizace) a opatřené na každé straně razítkem ověřovacího orgánu ;

d/ originál dopisu vysílající české firmy potvrzující, že je cestovatel zaměstnancem firmy a není ve výpovědi

e/ vyplněná žádost o vízum ( údaje o firmě včetně právní formy, jméno vedoucího pracovníka celé bez zkratek)

f/ pasová fotografie

g/ pas platný 6 měsíců po návratu z Běloruska

h/  kopie smlouvy o cestovním pojištění na celou dobu pobytu s jasným vyjádřením územní platnosti pojištění (přípustné je  "Bělorusko", "celý svět") a pojistným plněním nad 10.000 EUR. Pokud má žadatel pojištění na platební kartě, je nutné doložit potvrzení z banky s uvedením data vydání a konce platnosti platební karty, kopii přední strany platební karty a výpis limitů pojistného plnění.

 

 

Konzulární úředník je oprávněn si vyžádat další dokumenty.

Orientační doba vyřízení víza:

 • 1 – 2 týdny

Platnost víza:

 • 1 rok s pobytem max. 90 dní (v roce)

Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení - 2 010 Kč / všechny typy
 • urgentní vyřízení (4 dny) - 3 750 Kč / všechny typy

Poplatek agentuře:

 • 450 Kč (k zakoupené letence nebo zájezdu v naší kanceláři - standardní vyřízení)
 • 900 Kč (bez letenky nebo v případě urgentního vyřízení víza)

Ke stažení:

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde