Zajistíme vám VÍZOVÝ SERVIS k letence za zvýhodněnou cenu! Poskytujeme konzultační servis pro získání potřebného víza. Napište nám


Velvyslanectví Australského společenství
Mattiellistrasse 2
Vienna 1040
Telefon: +43 1 9287 827
Embassy of the Czech Republic
8 Culgoa Circuit, O'Malley
Canberra Telefon: 0061–2–62901386
 

POŽADAVKY PRO POBYT DO 3 MĚSÍCŮ (eVisitors):

 • 1 x vyplněný formulář "Austrálie žádost o vízum"
 • kopie datové stránky pasu s minimální platností 6 měsíců po ukončení plánovaného pobytu

 

Orientační doba vyřízení víza:

 • obvykle 2-10 pracovních dní následujících po dni podání žádosti. Ambasáda si může vyžádat k žádosti doplňující informace, v takovém případě může doba vyřízení trvat až 6 týdnů. Doporučujeme tedy o vízum žádat s dostatečným předstihem.

 

Platnost víza:

 • 1 rok od vydání, 3 měsíce od každého vstupu, počet vstupů není limitován

Pozn.: Vízum eVisitor není možné prodloužit.

 

POŽADAVKY PRO POBYT DO 6 a 12 MĚSÍCŮ (e600) -  preferujeme formou kvalitního skenu nebo dokumentu (.pdf):

 • 1 x vyplněný formulář "Austrálie_dlouhodobá"
 • kopie datové stránky pasu s minimální platností 6 měsíců po ukončení pobytu
 • fotografie pasového formátu
 • kopie občanského průkazu
 • rezervace zpáteční letenky
 • cestovní pojištění alespoň na část pobytu
 • výpis z bankovního účtu za poslední 3 měsíce (ne potvrzení o konečném zůstatku)
 • doklad o zaměstnání či studiu, u penzistů doklad o vzniku nároku na důchod
 • zvací dopis nebo e-mailová komunikace s pozváním v anglickém jazyce
 • itinerář cesty v anglickém jazyce (místa, která plánujete navštívit)
 • plány po návratu z Austrálie (návrat do práce/ ke studiu,..) v anglickém jazyce
  • pozor: zvací dopis, plány žadatele po návratu a itinerář cesty je nutno rozepsat /každé do zvláštního dokumentu nebo na zvláštní list/
 • imigrační úřad si může vyžádat další doplňující dokumenty

U žadatelů starších 70 let si může ambasáda vyžádat lékařskou prohlídku u akreditovaného lékaře a doložení pojištění na celou délku pobytu v Austrálii

U žadatelů mladších 18 let je nutné navíc doložit:

 • vyplněný formulář 1229 (notářsky ověřený)
 • vyplněný formulář 1257 (v případě, že nezletilý cestuje bez obou rodičů)
 • souhlas necestujícího rodiče o vycestování nezletilého (notářsky ověřený)
 • kopii pasu necestujícího rodiče
 • kopii rodného listu cestujícího (notářsky ověřenou)
 • dále si ambasáda může vyžádat výpisy z bankovního účtu, potvrzení o zaměstnání, zvací dopis apod.

Doba vyřízení víza: 6 - 8 týdnů

 

Platnost víza:

 • 6měsíční vízum: 1 rok od vydání, 6 měsíců od každého vstupu, počet vstupů obvykle není limitován
 • 12měsíční vízum: 1 rok vydání, 12 měsíců od vstupu, standardně vydáváno jako jednovstupé vízum

Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – bez poplatku / pobyt do 3 měsíců
 • standardní vyřízení – 135 AUD / pobyt do 6 nebo 12 měsíců + bankovní poplatek - 2 AUD / žádost

 

Poplatek agentuře:

 • 250 Kč

 

Ke stažení:

 

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde

Při pobytu v tranzitním prostoru se pro pobyt max. 8 hodin tranzitní vízum nevyžaduje.

Vízová povinnost při tranzitu přes Austrálii do třetích zemí však zůstává v platnosti, pokud délka pobytu v tranzitním prostoru letiště překročí osmihodinový limit.

Doporučujeme požádat o klasické turistické vízum prostřednictvím internetu.

 

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde

 


V rámci víza typu eVisitor lze žádat o business víza  za účelem:

 • setkání, konferencí a seminářů
 • provádění všeobecných obchodních, investičních nebo vládních vyšetřování

Pozor: V případě zájmu o jiný typ business víza je možná individuální domluva, vízum se vyřizuje na ambasádě ve Vídni - kontaktujte prosím naše vízové oddělení.

 

Požadavky pro vízum eVisitor:

 • kopie datové stránky cestovního pasu s minimální platností 6 měsíců po ukončení pobytu v Austrálii
 • 1 x vyplněný formulář

 

Orientační doba vyřízení víza:

 • 1 – 2 týdny

 

Platnost víza:

 • 1 rok od vydání, 3 měsíce od každého vstupu, počet vstupů není limitován

Poplatek ambasádě:

 • standardní vyřízení – bez poplatku

 

Poplatek agentuře:

 • 250 Kč

 

Ke stažení:

Podmínky vstupu však doporučujeme před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu.
Aktuální informace naleznete též na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde